Uncategorized

Logo dan Simbol

DEFINASI

1. Perkataan logo ialah singkatan daripada ‘Logogram’.

2. Logo merupakan satu gubahan ringkas yang membawa makna dan mesej tertentu.

3. Logo ialah lambang atau tanda bagi sesebuah syarikat perniagaan, pertubuhan, kelab persatuan dan sesuatu aktiviti. Setiap perkara dan warna yang ada pada logo mempunyai maksud tersendiri.

4. Simbol ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan dari imej figura manusia, haiwan, alam dan benda. Simbol mudah difahami maksudnya berbanding logo

FUNGSI LOGO

1. Logo berfungsi sebagai satu simbol atau tanda pengenalan bagi:
 • Pertubuhan
 • Persatuan
 • Kelab
 • Barangan komersial
 • Syarikat
 • Perkhidmatan
 • Kempen
 • Pameran
2. Logo biasanya dijumpai pada dinding bangunan, kenderaan, iklan, poster, bungkusan serta bahan-bahan bercetak seperti sampul surat, kertas surat, invois, kulit depan, faks, memo, resit dan sebagainya bagi sesuatu syarikat atau pertubuhan.

3. Bagi sesetengah syarikat yang ternama, logo bukan sahaja wujud pada segala hasil pengeluaran, bahkan juga pada kad nama dan pakaian kakitangan serta pekerjanya.

Advertisements
Uncategorized

Photography

Define the meaning of Aperture, Shutter Speed and ISO.

Aperture:

 • An opening or open space (hole)
 • a) the opening in a photographic lens that admits the lights.
 • b) the diameter of the slop in an optical system that determine the diameter of the bundle of the rays traversing the instruments.
 • c) the diameter of the objective lens or mirror of a telescope

 

Shutter speed:

 • the length of time when the film or digital sensor inside the camera is exposed to light, also when a camera is shutter is open when taking a photograph

ISO (International Organization of Standardization):

 • Main governing body that standardizes sensitivity ratings for camera sensor.
 • The light sensitivity of either the film or imaging sensor.